Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 24.06.2016r. tradycyjnie na dziedzińcu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Z tej okazji wychowankowie Ośrodka zaprezentowali krótki przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego roku, a uczniowie kończący Szkołę Przysposabiającą do Pracy złożyli uroczyste ślubowanie. Po wystąpieniu Dyrektora wychowawcy klas wręczyli swoim uczniom świadectwa szkolne. Wychowankowie, którzy brali udział w zawodach sportowych, konkursach otrzymali dyplomy i upominki. Nie zabrakło także podziękowań dla rodziców za wspieranie Ośrodka w pracy dydaktyczno – wychowawczej.