Zacni goście w naszym Ośrodku

Zacni goście w naszym Ośrodku

W dniu 21 marca swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Pani Dyrektor Centrum Projektów Społecznych  Barbara Imiołczyk, Wicedyrektor Dariusz Supeł, Mec. Beata Stalmach, Pani Sylwia Górska, Pani Magdalena Wilczyńska, Pani Agnieszka Jędrzejczyk. Wizyta ta odbyła się w ramach programu spotkań regionalnych RPO. Goście zostali powitani krótkim występem artystycznym naszych uczniów. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Pan Marek Kieler, Pan Dyrektor, przedstawiciele rodziców  uczniów, nauczyciele i wychowawcy internatu. Podczas rozmowy przy wspólnym stole okazało się, że tematem najbardziej nurtującym zebranych  jest zapewnienie naszym uczniom godnego życia po zakończeniu edukacji w naszym Ośrodku.

Zobacz także relację z wizyty na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich