Wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"

Wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Kolejnym etapem edukacji ekologicznej w naszej placówce była wycieczka członków Klubu Miłośników Zielonej Ziemi „Ekoludek” wraz z ich opiekunką Marleną Zagrodnik i organizatorką wycieczki Agatą Włodarczyk-Jasianek. W środę 8 maja, odwiedziliśmy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, znajdujący się w miejscowości Ceków – Kolonia koło Kalisza. Zakład, położony na 22 hektarach, obsługuje 320 tysięcy mieszkańców z 20 miast i gmin z terenu województw wielkopolskiego i łódzkiego. Zakład ten działa opierając się na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, dalszym wysortowaniu z nich surowców wtórnych w sortowni, kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji i składowaniu balastu. Podczas wycieczki Pan przewodnik zapoznał nas z kolejnymi etapami segregacji odpadów i ich unieszkodliwianiem, zobaczyliśmy składowiska odpadów przed i po segregacji, urządzenia i maszyny, którymi operują pracownicy zakładu. Na zakończenie otrzymaliśmy drobne upominki, książeczki o tematyce ekologicznej, przybory szkolne oraz zakładowe maskotki „Łosia Czystosia”.