Współpraca z zakładem karnym w Siedlcach

Współpraca z zakładem karnym w Siedlcach

Na początku roku 2015 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gromadzicach Pan Andrzej Lach podpisał porozumienie z Panem kapitanem Markiem Suwińskim dyrektorem Zakładu Karnego w Siedlcach na wykonanie pomocy dydaktycznych dla uczniów klasy autystycznej. Po zakupieniu potrzebnych materiałów i ich wysłaniu pomoce zostały wykonane przez osadzonych w czasie zajęć terapii zajęciowej i przygotowane do odbioru.
15 maja wyruszyliśmy w podróż do Siedlec. Po 4 godzinach jazdy dotarliśmy na miejsce. Stanęliśmy przed dużym budynkiem z szarą bramą, która w pewnym momencie się otworzyła. Wjechaliśmy w inny świat, rządzący się innymi prawami. Po oddaniu w depozyt przedmiotów, których nie można wnieść na teren Zakładu zostaliśmy bardzo miło i serdecznie powitani przez Panią major Iwonę Paudynę oraz przez terapeutę Pana Marka Michalaka, którzy zabrali nas na teren zakładu karnego. Po kontroli i przejściu wielu bramek znaleźliśmy się na oddziale terapeutycznym, gdzie czekały na nas pomoce wykonane przez osadzonych. Byliśmy tym faktem podekscytowani i zauroczeni.
Po obejrzeniu wielu innych prac więźniów, wykonywanych w czasie zajęć w bardzo miłej atmosferze spędziliśmy kilka chwil przed czekającą nas drogą do domu. Jeszcze raz na ręce Pani major Iwony Paudyny i Panów terapeutów złożyliśmy podziękowania w imieniu Pana Dyrektora SOSW w Gromadzicach oraz uczniów klasy autystycznej. Te krótkie chwile minęły bardzo szybko w czasie, której Pani major Iwona Paudyna wraz z terapeutami zaoferowała możliwość wykonania jeszcze innych pomocy dydaktycznych w ramach porozumienia jakie podpisali nasi dyrektorzy.
W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcą dzięki, którym mogliśmy zebrać wszystkie materiały potrzebne do wykonania pomocy oraz wszystkim pracownikom SOSW w Gromadzicach za okazane serce w czasie zbiórki artykułów spożywczych, które ofiarowaliśmy więźniom w ramach podziękowania za wykonaną pracę na rzecz naszych uczniów. Ponadto składam również serdeczne podziękowania dla Pani major Iwony Paudynyi terapeutów Pana Marka Michalaka i Pana Grzegorza Demianiuka za życzliwość, otwartośći okazaną sympatię w czasie naszego pierwszego i miejmy nadzieje nie ostatniego spotkania.
Koordynator
Agata Włodarczyk- Jasianek
Darczyńcy:
Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Rychłowice, sklep firmowy
w Wieluniu
Pan Marek Zimnicki Wrocław