Warsztaty w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Warsztaty w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

30 listopada 2016 roku, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Gromadzicach, wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Były to pierwsze zajęcia otwierające cykl warsztatów i lekcji muzealnych. Temat spotkania brzmiał: „Jan Długosz po Wieluniu spacerował”. Uczniowie mieli okazję wysłuchać ciekawej legendy powstania miasta Wielunia, jak również zapoznać się z historią tworzenia pierwszych książek. Nie sposób w tej historii pominąć postaci kronikarza Jana Długosza. Dużo radości, ale również spostrzegawczości, skupienia i współpracy wymagało od dzieci ułożenie mega klocków przedstawiających dawny klasztor Augustianów. Uczniowie mieli również niepowtarzalną okazję własnoręcznie spróbować trudnej sztuki pisania gęsim piórem. Poznać tajniki kaligrafii, czyli starannego i estetycznego pisania. Uczestniczyli również w pokazie odlewania pieczęci lakowej, niektórzy próbowali wykonać tę czynność samodzielnie. Na zakończenie uczniowie otrzymali zaświadczenie, które zobowiązuje ich, „że od dziś począwszy winni pisać cierpliwie i starannie, a nie jak kura pazurem”.