Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

W dniu 26 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Uczniowie pożegnali rok szkolny krótką inscenizacją. Po wystąpieniu Dyrektora Ośrodka wychowawcy poszczególnych klas wręczyli wychowankom świadectwa szkolne. Wręczono także dyplomy i upominki uczniom, którzy brali udział w konkursach sportowych, szkolnych i kulinarnych. Wychowawcy klas wyróżnili rodziców wspierających ośrodek w pracy dydaktycznej i wychowawczej wręczając dyplomy i podziękowania.