Światowy Dzień Toalet

Światowy Dzień Toalet

19 listopada, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Toalet. „Światowy Dzień Toalet” – brzmi może zabawnie, ale święto nie zostało ustanowione dla żartu. 

Jego głównym celem jest walka o zmniejszenie liczby osób, niemających dostępu do infrastruktury sanitarnej nawet na podstawowym poziomie oraz zwrócenie uwagi na problem czystości w publicznych toaletach.

W środę, 22 listopada, z tej okazji odbyły się   w Internacie zajęcia poświęcone temu zagadnieniu.  Na tych zajęciach  uświadomiliśmy sobie, że wszyscy  na co dzień wchodzimy do toalety, korzystamy z czystej ubikacji, myjemy ręce w błyszczącym zlewie, przeglądamy się w lśniącym lustrze, ale nie dla wszystkich to norma.  Aż 1/3 mieszkańców Ziemi nie ma dostępu do toalety, a każdego dnia około 1,4 tys. dzieci poniżej 5. roku życia umiera z powodu braku dostępu do czystej wody i sanitariatów.