Klasa III

Klasa trzecia została utworzona w roku szkolnym 2014/2015 jako pierwsza w naszym powiecie klasa dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem. Metody pracy w tej klasie zostały w sposób szczególny dostosowane do zaburzenia jakim jest autyzm. Odpowiednio ustrukturyzowano również pomieszczenie, w którym odbywają się codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz rewalidacyjne.