Szkoła podstawowa specjalna

Uczniowie w Sześcioletniej Szkole Podstawowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczą się na dwóch etapach edukacyjnych: I etap klasy I-III, II etap klasy IV-VI.
Zajęcia są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. W celu stymulowania i usprawniania poszczególnych funkcji psychomotorycznych wykorzystywane są elementy różnorodnych metod. Podczas zajęć terapeutyczno – edukacyjnych dzieci uczą się poprzez wielozmysłowe poznawanie świata, stopniowanie trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką. Na zajęciach dzieci przyswajają i doskonalą także – w miarę indywidualnych możliwości – technikę czytania, pisania, wypowiadania się. Poznają najbliższe środowisko, zjawiska przyrodnicze, usprawniają pracę rąk poprzez zajęcia manualne oraz rozwijają sprawność fizyczną.

Poza zajęciami edukacyjno – terapeutycznymi uczniowie biorą udział w terapii logopedycznej, gimnastyce korekcyjnej oraz zajęciach rewalidacyjnych. Uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły – w różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach oraz wyjazdach. Taka forma aktywności dostarcza wszystkim wielu niezapomnianych przeżyć oraz doskonale integruje dzieci.
Ponadto dzieci mają do dyspozycji różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, które pomagają im w zdobywaniu nowych umiejętności.