Wokalno – taneczne

Zajęcia koła wokalno-tanecznego odbywają się raz w tygodniu w ramach zajęć rozwijających zainteresowania. Zawierają one elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Realizowanie ich rozbudza u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwija pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Wychowankowie mają możliwość poznania podstawowych kroków tańców towarzyskich i w ramach swoich możliwości nauczenia się ich. W miłej, zabawowej atmosferze mogą wyeliminować negatywne emocje, doskonalić umiejętność współdziałania w grupie, przezwyciężać nieśmiałość, rozwijać wiarę w siebie i kształtować poczucie własnej wartości.