Sportowe

Koło sportowe skupia wychowanków, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas. Naszym celem jest systematyczne podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, kształtowanie pożądanych cech charakteru oraz zwiększenie zainteresowania sportem.

Wychowankowie uczestniczący w tych zajęciach poznają i pogłębiają zasady, doskonalą techniki gier zespołowych(piłka nożna, siatkówka, koszykówka), rywalizują między sobą podczas różnych zabaw ruchowych. Biorą także udział w zajęciach na krytym basenie, zimą – na sztucznym lodowisku oraz na kręgielni.