Przyrodnicze

Głównym celem Koła Przyrodniczego jest rozbudzanie u wychowanków zainteresowań przyrodniczych. Aby nabyć praktyczne umiejętności pielęgnowania, przesadzania i rozmnażania roślin doniczkowych dbamy o ukwiecenie naszej szkoły i o rabaty kwiatowe wokół Ośrodka. Uprawiamy ogródek warzywny, prowadząc obserwacje rozwoju roślin na poszczególnych etapach. Oglądamy filmy przyrodnicze poznając ciekawostki ze świata przyrody oraz przeprowadzamy eksperymenty i prace badawcze. Dostrzegamy piękno przyrody a jednocześnie nie zapominamy o problemach jej ochrony.