Plastyczne

Zajęcia koła plastycznego uwzględniają indywidualne zainteresowania wychowanków i rozwijają ich zdolności plastyczne.

Podczas zajęć wychowankowie:

  • poznają różne techniki plastyczne, utrwalają poznane oraz obserwują uzyskane efekty;
  • posługują się różnymi narzędziami i materiałami jako środkiem wyrazu;
  • doskonalą sprawność manualną;
  • umacniają wiarę we własne możliwości, odkrywają przyjemność tworzenia, cieszą się uzyskanym efektem;
  • wyrabiają umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów.

Na zajęciach powstają zarówno prace podyktowane potrzebą chwili (dekoracje okolicznościowe) jak i z góry zaplanowane (konkursy plastyczne, uroczystości, pory roku).