Koła zainteresowań

W naszym Internacie prowadzimy następujące koła zainteresowań:

Koło SPORTOWE
Koło PRZYRODNICZE
Koło PLASTYCZNE
Koło WOKALNO – TANECZNE
Koło „ARTYSTYCZNE ABC”
Koło TECHNICZNO – GOSPODARCZE
Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Słoneczka”