Techniczno – gospodarcze

Od września 2013 roku zaczęło działać w internacie SOSZW w Gromadzicach koło techniczno-gospodarcze. Głównym celem tego koła jest stymulowanie oraz ukierunkowanie aktywności poznawczej oraz ciekawości uczniów oraz wykonywanie prac użytecznych na rzecz ośrodka. W ramach zajęć w/w koła wychowankowie wykonują różne prace techniczne pod nadzorem wychowawcy na potrzeby własne i ośrodka. W trakcie zajęć uczniowie kształtują postawę bezpiecznego posługiwania się narzędziami jak młotek, szlifierka, pędzel malarski a także kształtują postawę odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy.