Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Słoneczka”

Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Słoneczka”   poprzez swoją działalność wspiera statutowe cele i zadania Ośrodka oraz skutecznie przyczynia się do procesu rewalidacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Słoneczka są drużyną wielopoziomową, w skład której wchodzą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.

Pracujemy zgodnie z metodyką harcerską, w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Harcerze spotykają się na poniedziałkowych zbiórkach. Poznają harcerskie obrzędy i zwyczaje, zdobywają sprawności.  Słowem,  uczą się wartości, które pomogą im w dokonywaniu świadomych, bezpiecznych życiowych wyborów.

Zbiórki są okazją do nawiązania serdecznych, rówieśniczych kontaktów, pozwalają poszerzyć zainteresowania dzieci, a przede wszystkim stwarzają okazję do zdrowej rywalizacji i doskonałej zabawy. Kiedy tylko aura na to pozwala , zbiórki przebiegają w terenie. Sprzyja temu okoliczny las, będący świetnym miejscem do organizowania podchodów i biegów terenowych. które są ulubioną formą pracy w naszej drużynie.

Każdego roku z utęsknieniem czekamy na udział w Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie, w którym uczestniczymy od lat. Jest on wspaniałą harcerską przygodą przeżywaną wspólnie z członkami innych drużyn.

29 października w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych nasi harcerze udali się na Borowiec, gdzie uporządkowali otoczenie obelisku upamiętniającego poległych żołnierzy w pierwszych dniach września 1939 roku. Odwiedzili także cmentarz w Wieluniu i Czarnożyłach. Na grobach żołnierzy zapalili znicze i odmówili wspólną modlitwę.