Artystyczne ABC

Zajęcia w kole skierowane są do najmłodszych wychowanków internatu, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy nie potrafią rozróżnić i nazwać swoich stanów emocjonalnych, z trudem okazują swoje emocje.

Zajęcia prowadzone są przy muzyce w klimacie zaufania, przyjaźni, bliskości oraz pobudzania aktywności uczestników.
Głównym zadaniem koła ABC jest nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków, ale także:

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • odkrywanie własnych umiejętności, talentów,
 • inspirowanie twórczego działania,
 • pobudzanie wrażliwości i ekspresji plastycznej,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się dowolnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie wrażliwości widzenia i zdolności poznawczych dzieci,
 • kształtowanie umiejętności i chęci wyrażania obserwowanych zjawisk, własnych uczuć i przeżyć.

TREŚCI PLANU KOŁA ABC

 • zabawy integracyjne,
 • posługiwanie się plamą barwną, tworzenie kompozycji,
 • odrysowywanie, wycinanie, wklejanie,
 • wykorzystanie materiałów przyrodniczych do różnych prac plastycznych,
 • obserwacja i eksperymentowanie z różnymi materiałami, różnymi technikami.