Internat

Nadrzędnym zadaniem internatu jest wszechstronny rozwój wychowanków w atmosferze akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

Internat Ośrodka dysponuje 32 miejscami w dziewięciu pokojach sypialnych. Wychowawcy pracujący w internacie posiadają pełne kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Wychowankowie mają zapewnioną 24-godzinną wszechstronną i fachową opiekę przez 5 dni w tygodniu oraz podczas co drugiego weekendu. Pobyt w internacie jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest jedynie za wyżywienie. Zajęcia prowadzone są w 4 grupach wychowawczych. Czas spędzony w internacie to przedłużenie terapii i rehabilitacji w zakresie oddziaływań pedagogicznych, samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I REWALIDACYJNEJ W INTERNACIE

 1. Zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego.
 2. Promocja zdrowia i działania profilaktyczne.
 3. Kształtowanie właściwych postaw, kultury życia codziennego.
 4. Rozwijanie samodzielności i niezależności wychowanków.
 5. Wychowanie w duchu patriotycznym.
 6. Rozpowszechnianie obowiązków i praw dziecka, człowieka.
 7. Wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanków.
 8. Systematyczne podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
 9. Angażowanie rodziców w pracę rewalidacyjno – wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.
 10. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań.
 11. Rozwijanie samorządności młodzieży.
 12. Umacnianie odpowiedzialności za powierzone mienie, porządek w internacie i jego otoczeniu.

6:00 – 8:00 – Pobudka, poranne zajęcia higieniczno-porządkowe, śniadanie
8:00 – 12:30 – Zajęcia szkolne
12:30 – 16:00 – Obiad

 • Zajęcia szkolne (cd.)
 • Logopedia
 • Rewalidacja
 • Zajęcia dowolne, zabawy świetlicowe lub na świeżym powietrzu zgodnie z zainteresowaniami dzieci
 • Prace porządkowe w sypialniach, budynku i wokół Ośrodka, rozdawanie odzieży z pralni, odrabianie pracy domowej.

16:00 – 18:00 – Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci
18:00 – 21:00 – Kolacja, wieczorne zajęcia higieniczno – porządkowe, relaksacyjne

 

6:00 – 8:30 – Pobudka, poranne zajęcia higieniczno-porządkowe
8:30 – 9:00 – Śniadanie
9:00 – 12:00 – Zajęcia dowolne: zabawy świetlicowe lub na świeżym powietrzu
zgodnie z zainteresowaniami dzieci
12:00 – 13:00 – Zajęcia organizowane: zabawy i gry ruchowe, muzyczno-ruchowe
13:00 – 15:00 – Obiad, zorganizowany odpoczynek poobiedni
15:00 – 18:00 – Zajęcia dowolne w grupach
18:00 – 18:30 – Kolacja
18:30 – 21:00 – Zajęcia higieniczno-porządkowe, dobranocka, zajęcia wyciszające

W ramach zajęć internackich działają koła zainteresowań:

  • sportowe
  • przyrodnicze
  • plastyczne
  • wokalno-taneczne
  • techniczno-gospodarcze
  • „Artystyczne ABC”

W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu. W skład Rady w roku szkolnym 2013/2014 wchodzą:
1. Monika Ciania
2. Samanta Pawelec
3. Michał Hubert
4. Seweryn Ławniczek
5. Rafał Jacuński
6. Damian Stępień
7. Stanisław Jędrys
8. Robert Jędras

Galeria zdjęć

p1080815 p1080821 p1080862

p1090005 p1090008 p1080991

p1080985 p1080949 p1080854

p1080828 p1080808 p1080805

 

6 komentarzy

 1. video vlogger indonesia
  video vlogger indonesia / 9-15-2018 / ·

  video vlogger indonesia

  „[…]Internat – SOSZW Gromadzice[…]”

 2. Aplikasi Berita Saham Indonesia
  Aplikasi Berita Saham Indonesia / 10-18-2018 / ·

  Aplikasi Berita Saham Indonesia

  „[…]Internat – SOSZW Gromadzice[…]”

 3. Mulliniks
  Mulliniks / 11-13-2018 / ·

  Mulliniks

  „[…]Internat – SOSZW Gromadzice[…]”

 4. cara beli saham di bursa efek
  cara beli saham di bursa efek / 11-13-2018 / ·

  cara beli saham di bursa efek

  „[…]Internat – SOSZW Gromadzice[…]”

 5. Hinckley
  Hinckley / 11-17-2018 / ·

  Hinckley

  „[…]Internat – SOSZW Gromadzice[…]”

 6. kumpulan berita saham indonesia
  kumpulan berita saham indonesia / 12-1-2018 / ·

  kumpulan berita saham indonesia

  „[…]Internat – SOSZW Gromadzice[…]”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.