Gimnazjum specjalne

               W gimnazjum specjalnym zajęcia prowadzone są metodą ośrodków pracy. Praca prowadzona jest w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia i przystosowane do jego możliwości psychofizycznych.

                     W SOSZW w Gromadzicach  funkcjonują dwie klasy gimnazjalne: klasa pierwsza, której wychowawcą jest pani Monika Panek i klasa druga, której wychowawcą jest pani Danuta Anisimo. Każdy zespół klasowy liczy sześcioro uczniów.

Głównym celem zajęć z obszaru oddziaływania funkcjonowania w środowisku jest wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej było przygotowane do codziennego życia i podejmowania różnych ról społecznych na miarę swoich możliwości.

Wiele zadań podejmujemy zespołowo poprzez organizowanie wspólnych lekcji, wycieczek dydaktycznych, występów na uroczystości szkolne, lekcji podsumowujących ośrodki pracy w formie konkursów, testów itp.

 Dzięki wspólnym działaniom uczniowie maja możliwość pracy w  zespole, wzajemnej współpracy, uczenia się od siebie. To wszystko wpływa na większą atrakcyjność zajęć.


One Response

  1. koleksi youtube terbaik
    koleksi youtube terbaik / 9-15-2018 / ·

    koleksi youtube terbaik

    „[…]Gimnazjum specjalne – SOSZW Gromadzice[…]”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.