Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

„Turysto! Szanuj Środowisko!”.

Pod takim hasłem trwa tegoroczna akcja Sprzątania świata – w Polsce. Akcja zachęca do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku i pobytu na łonie przyrody. Akcja promuje odpowiedzialną turystykę!
Klub Miłośników Zielonej Ziemi – EKOLUDEK, działający w naszej placówce wziął udział w akcji i tradycyjnie, we wrześniu zbierał śmieci na terenie malowniczego odcinka przełomu Warty w Kamionie, należącego do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Po uprzątnięciu polany położonej na wzgórzu z przepięknym widokiem na dolinę Warty, było tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po zasłużonym odpoczynku, zebrane śmieci posegregowano i odwieziono do Składowiska odpadów komunalnych w Rudzie koło Wielunia. Podczas wycieczki po zakładzie, uczniowie mieli okazję zetknąć się z wypracowanym systemem utrzymania czystości, segregacją odpadów, wywozem oraz zagospodarowaniem nieczystości.