Spotkanie z Policjantami

Spotkanie z Policjantami

W naszym Ośrodku 28 maja odbyło się spotkanie z Policjantami z Komendy Powiatowej w Wieluniu.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Ze względu na to, że zbliżają się wakacje Pani Policjantka przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Rozmawiała również z nimi na temat różnych niebezpiecznych sytuacji, które mogą je spotkać w życiu codziennym, jak należy sobie z nimi radzić i do kogo zwrócić się o pomoc. Na zakończenie spotkania Panowie Policjanci pokazali dzieciom umundurowanie i wyposażenie policjanta, wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie u uczniów.