Promocja idei Olimpiad Specjalnych na spotkaniu z rodzicami

Podczas spotkania z rodzicami nauczyciel wychowania fizycznego Rafał Dudziński promował idę Olimpiad Specjalnych, oraz przedstawił sprawozdanie z działalności klubu za ubiegły rok szkolny.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Olimpiad Specjalnych  (http://www.olimpiadyspecjalne.pl)

„Olimpiady Specjalne są stowarzyszeniem, którego główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport nasi zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Przez nasze działania staramy się wspierać rodziny zawodników, pomagając im w wysiłkach opiekuńczych. Oddziałujemy również na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość z uprawiania sportu, staramy się przełamywać stereotypy, przyczyniamy się do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Idea Olimpiad Specjalnych narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a jej początki sięgają lat sześćdziesiątych  XX wieku, kiedy to Eunice Kennedy Shriver, siostra prezydenta Johna Kennedy’ego, podjęła się stworzenia międzynarodowej organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizując  w 1963 roku pierwsze półkolonie dla młodzieży, przekonała się, jak duże znaczenie dla ich rozwoju ma aktywność fizyczna i zdrowa rywalizacja sportowa. Dziś ruch Olimpiad Specjalnych obejmuje ponad 4 miliony zawodników na całym świecie.

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął oficjalną działalność, jeszcze na początku lat osiemdziesiątych. Od tego czasu systematycznie rozwijał się, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i oddaniu rodzin sportowców, trenerów, wolontariuszy i działaczy. Dzięki temu dziś możemy prowadzić działania na najwyższym poziomie, utrzymując wysokie międzynarodowe standardy.

W  Olimpiad Specjalnych w Polsce trenuje obecnie ponad 17 tysięcy zawodników, zrzeszonych w 507 klubach, w 18 Oddziałach Regionalnych. Do wyboru mają 24 dyscypliny sportowe, letnie i zimowe. Rocznie, prócz regularnego cyklu treningowego, organizujemy ponad 260 imprez sportowych i zawodów. W ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce uczestniczy również 1445 trenerów, 659 członków rodzin i 7372 wolontariuszy.  Dla wszystkich zaangażowanych osób prowadzimy szereg programów pozasportowych, skupiających się na wsparciu samych sportowców i ich rodzin oraz na integracji społecznej.

Od roku 2005 mamy status organizacji pożytku publicznego. Działalność stowarzyszenia opiera się głównie na pracy woluntarystycznej, wspomagana jest finansowo przez instytucje publiczne, sponsorów i prywatnych darczyńców.

Wspiera nas również grono osobistości ze świata sportu, kultury i polityki. Do grona naszych przyjaciół należy m.in. Pierwsza Dama RP, pani Anna Komorowska, która objęła stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska honorowym patronatem.”

Na koniec spotkania obejrzeliśmy kilka filmików promujących Olimpiady Specjalne. Zapraszamy do obejrzenia na stronie http://www.youtube.com/watch?v=kmS2n2XDAKQ