Kadra

Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego od 1 września 2018 roku jest – mgr Mirosław Kubiak 

 

Andrzej Lach – stanowisko dyrektora piastował  od 1979 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

 

Dyrektor SOSzW w Gromadzicach – pracował w Ośrodku od 1978 roku, stanowisko dyrektora piastował  od 1979 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

W celu realizacji zadań statutowych w ośrodku zatrudnieni są:

Pracownicy pedagogiczni:

  1. nauczyciele i nauczyciele-wychowawcy
  2. psycholog
  3. pedagog
  4. logopeda
  5. nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Pracownicy niepedagogiczni:

  1. pracownicy administracji
  2. pracownicy obsługi