Kadra

„Rodzinna atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna i uśmiechnięte buzie wychowanków – to główne atuty naszej placówki”.

mgr Andrzej Lach

Dyrektor SOSzW w Gromadzicach – pracuje w Ośrodku od 1978 roku, stanowisko dyrektora piastuje nieprzerwalnie do dziś od 1979 roku.

W celu realizacji zadań statutowych w ośrodku zatrudnieni są:

Pracownicy pedagogiczni:

  1. nauczyciele i nauczyciele-wychowawcy
  2. psycholog
  3. logopeda
  4. nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Pracownicy niepedagogiczni:

  1. pracownicy administracji
  2. pracownicy obsługi