Dokumenty Ośrodka

STATUT OŚRODKA

 • Statut Ośrodka – pobierz [PDF]
 • Zmiany wynikające z nowelizacji Statutu – pobierz [PDF]

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU

 • Regulamin Dowożenia Uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach – pobierz [PDF]
 • Regulamin Internatu – pobierz [PDF]
 • Regulamin Korzystania z Księgozbioru – pobierz [PDF]
 • Regulamin Młodzieżowej Rady Internatu – pobierz [PDF]
 • Regulamin Rady Pedagogicznej – pobierz [PDF]
 • Regulamin Rady Rodziców – pobierz [PDF]
 • Regulamin Ucznia – pobierz [PDF]

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU

 • Procedury Zachowań – pobierz [PDF]
 • Procedura Przedłużenia Etapu Edukacyjnego – pobierz [PDF]