Dokumenty Ośrodka

STATUT OŚRODKA

  • Statut Ośrodka – pobierz [PDF]

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU

  • Regulamin Dowożenia Uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach – pobierz [PDF]
  • Regulamin Internatu – pobierz [PDF]
  • Regulamin Korzystania z Księgozbioru – pobierz [PDF]
  • Regulamin Młodzieżowej Rady Internatu – pobierz [PDF]
  • Regulamin Rady Pedagogicznej – pobierz [PDF]
  • Regulamin Rady Rodziców – pobierz [PDF]
  • Regulamin Ucznia – pobierz [PDF]

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU

  • Procedury Zachowań – pobierz [PDF]
  • Procedura Przedłużenia Etapu Edukacyjnego – pobierz [PDF]