Podziękowania

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, Nie przez to kim jest, Lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC !

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOSz-W w Gromadzicach serdecznie dziękują: Panu Leśniczemu Pawłowi Kałuży za przekazanie choinek na wigilię szkolną.

___________________________________

 

Serdeczne podziękowania składamy darczyńcom, którzy przyczynili się do ufundowania nagród dla uczestników III Festiwalu Piosenki Religijnej.

RHS Sp zo.o. w Wieluniu

Marcin Szuster „Mar-Car”

Jacek Podgórniak – Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie,

oraz obsłudze muzycznej z WDK w Wieluniu.

___________________________________

podziękowanie1

____________________________________

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie serdecznie dziękują Pani Jolancie Krysztofińskiej – Radnej Gminy Czarnożyły oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za współudział w zorganizowaniu integracyjnego Wieczoru Andrzejkowego i udostępnienie sali OSP.
________________________________

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOSz-W w Gromadzicach serdecznie dziękują Firmom:
TOYA z Wrocławia,
H.P.U AMPER – Lech Banaś z Wielunia,
METAPOL – Jakub Polczyk z Wielunia,
za przekazane narzędzia oraz materiały do wyposażenia pracowni stolarsko – rzeźbiarskiej, której powstanie wzbogaciło ofertę edukacyjną szkoły, pozwalając skutecznie i efektywnie prowadzić proces dydaktyczny.
______________________________

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOSzW w Gromadzicach serdecznie dziękują: Firmie F.H. Jagatex z Bełchatowa  za przekazane tkaniny fluorescencyjne.
________________________________

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOSzW w Gromadzicach serdecznie dziękują: Zakładowi „Majka” – Ewa Karwat z Osjakowa, za przekazane wyroby cukiernicze na dyskotekę integracyjną dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
________________________________

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOSzW w Gromadzicach serdecznie dziękują: Kwiaciarni Kamila Świątek z Wielunia za prowadzone warsztaty florystyczne.
________________________________

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOSzW w Gromadzicach serdecznie dziękują Firmom:
Zakład przetwórstwa mięsno-wędliniarskiego w Felinowie, Pan Jacek Podgórniak
Piekarnia w Osjakowie, Pan Julian Szuster
Kawiarenka internetowa Pro-Net Serwis w Osjakowie, Pan Krzysztof Płuciennik
Zajazd ,,Podjadek” w Osjakowie, Pan Zbigniew Majchrzak i Pan Grzegorz Bednarek
Carrefour Express w Osjakowie, Pan Sławomir Olak
za uatrakcyjnienie konkursu ,,Kolorowo pierogowo” poprzez udzielenie wsparcia w postaci nagród i produktów.

________________________________

Podziękowanie dla pana Dariusza Borczyka za podarowane artykuły papiernicze.