Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

5 listopada 2015 roku w naszym Ośrodku miała miejsce niecodzienna uroczystość. Do grona braci uczniowskiej dołączyło 10 nowych uczniów, którzy złożyli ślubowanie w obecności władz powiatu, przedstawicieli poradni psychologiczno – pedagogicznej, rodziców, nauczycieli i uczniów. Wychowankowie Ośrodka przygotowali program artystyczny w stylu afrykańskim. Złożyły się na niego opowieść muzyczno – ruchowa, taniec plemienny z wykorzystaniem etnicznych instrumentów, co zaowocowało nadaniem pasowanym uczniom imion wojowników plemienia.
Uroczystego pasowania na uczniów dokonał pan Andrzej Lach – dyrektor Ośrodka. Po pasowaniu wychowankowie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Ale nie był to koniec niespodzianek. Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich było pasowanie Gromka na maskotkę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Największa maskotka w okolicy otrzymała najmniejszy biret, najmniejszy prezent i najmniejszy dyplom. Na zakończenie przybyli goście pogratulowali młodzieży wstąpienia w szeregi placówki, życząc samych sukcesów w drodze ku dorosłości. Dla wszystkich został zorganizowany słodki poczęstunek. Za pyszne ciasta serdecznie dziękujemy rodzicom uczniom pasowanych.