Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Bakalarczyk Ewa, Hubert Michał, Jacuński Rafał, Jędras Robert, Kozłowski Konrad, Nowak Jarosław, Nowak Mariusz, Nowak Paula, Pawelec Samanta, Stępień Damian, to nazwiska nowych uczniów naszego ośrodka, którzy oficjalnie zostali nimi podczas uroczystości „Pasowania na ucznia”, w dniu 10 Listopada 2011 roku. Do grona nauczycieli natomiast dołączyli Elżbieta Kik i Beata Gąszczak, oraz logopedzi, Agnieszka Stelmach i Jarosław Strzała. Uroczystość zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście a wśród nich panie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na czele z Panią Dyrektor, Dorotą Wiatr oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Zenon Kołodziej. Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, w której udział wzięli przedstawiciele Rady Uczniowskiej, następnie odbyła się część konkursowa, a po niej ślubowanie i pasowanie nowych uczniów przez Dyrektora Ośrodka. Po części oficjalnej wręczono nowicjuszom prezenty i drobne upominki, po czym wszystkich zaproszono na słodki poczęstunek. Nad całością czuwały organizatorki, Agata Włodarczyk- Jasianek, Janina Warczak i Marzena Kaczmarek.