Otrzęsiny

Otrzęsiny

13 listopada odbyły się w internacie Otrzęsiny. Atrakcją spotkania było przebranie wychowanków za „koty” oraz ich indywidualna prezentacja. Nowi wychowankowie poddani zostali kilku zabawnym próbom, musieli wykazać się sprytem oraz umiejętnościami potrzebnymi w życiu codziennym. Za każde prawidłowo wykonane zadanie powołane Jury przyznawało punkty.
Po zaliczeniu wszystkich prób, powtórzeniu tekstu przysięgi i uroczystym pasowaniu przez p. kierownik internatu Joannę Wacławek, „koty” stały się pełnoprawnymi wychowankami internatu oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.