Psycholog

Prowadzona w Ośrodku opieka psychologiczna ma na celu wspomóc rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy podopiecznych poprzez:

  1. Współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi obejmująca: (pedagogizacje rodziców, porady dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze i trudności w nauce).
  2. Opracowanie indywidualnych programów pomocy psychologicznej.
  3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia.
  4. Prowadzenie zajęć relaksacyjnych.
  5. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.
  6. Współdziałanie w sprawach uczniów z lekarzami z Poradni Zdrowia Psychicznego oraz ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.