Logopeda

Ośrodek dysponuje bogato wyposażonym gabinetem logopedycznym dostępnym dla uczniów naszej szkoły.

Logopeda mgr Anna Maliszak organizuje zajęcia terapii i pomoc logopedyczną na terenie szkoły.

W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą uczniowie typowani na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno – pedagogicznej i diagnozy przeprowadzonej przez logopedę w szkole.

Profilaktycznie logopeda szkolny przeprowadza w szkole przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem bądź grupowo. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia. Czas pracy z dzieckiem wynosi od 15 do 30 minut.

Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zaburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy uczniów mających trudności z mówieniem, czytaniem i pisaniem.

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego podstawę objęcia ucznia opieką logopedyczną.

Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica bądź opiekuna z dzieckiem są dużą pomocą.

Mamo ! Tato!

Tak wiele potraficie i możecie dla mnie zrobić.
Wiem, że mnie kochacie.
Pamiętajcie jednak, że nie wystarczy mnie tylko ubrać i nakarmić. Trzeba też dużo ze mną rozmawiać, pokazywać mi świat…, no wiecie, nie chcę być gapą…
A jeśli coś mi nie wychodzi, to nie czekajcie aż z tego „wyrosnę”, tylko pomóżcie mi.

Mamo jeśli mnie kochasz

Zrób coś, bym mówił poprawnie, dzieci mogą się ze mnie śmiać.
Bądź cierpliwa, gdy mi coś nie wychodzi.
Nie każ mi ćwiczyć zbyt długo, mogę się skupić tylko 15 – 20 minut.
Utrwalaj ze mną to, czego się nauczyłem.
Nie daj się nabrać, gdy mówię, że jestem śpiący (po prostu mi się nie chce).
Pamiętaj o ćwiczeniu codziennie, bo jestem mały i mogę zapomnieć.
Ćwicz ze mną to, co zadała pani logopeda, chcę, aby była ze mnie zadowolona.
Nie mów „poćwicz sam”, bo wtedy jest nudno – z tobą wszystko jest łatwiejsze.
Pochwal mnie, wtedy będę pracował wytrwalej.

Dziecko