Misterium Wielkanocne

Misterium Wielkanocne

W czwartek, 29 marca 2012roku, w Zespole Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu, odbyło się wyjątkowe Misterium Wielkanocne. Wzięli w nim udział uczniowie klas szkoły Przysposabiającej do pracy, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach, uczniowie klasy pierwszej (grafik/mechatronik) z Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu, uczniowie drugiej klasy (aktywności twórczej) II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Współpraca między szkołami została rozpoczęta jeszcze przed feriami zimowymi – informują pomysłodawczynie integracji, Ela Kik (SOSz -W w Gromadzicach) Sławomira Gaik ( ZS nr 2 w Wieluniu) Jolanta Wilk (II LO w Wieluniu) W ramach integracji odbył się cykl spotkań uczniów z w/w placówkami. Wśród nich znalazły się zajęcia zapoznawcze, warsztaty graficzno- plastyczne i próby przygotowujące do misterium, pt. „Z Jezusem na Golgocie”. Wystawienie widowiska pasyjnego było uwieńczeniem podjętej współpracy, dzięki której – widzowie zostali wprowadzeni w klimat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W historii Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gromadzicach była to pierwsza integracja zorganizowana z takim rozmachem – informuje Dyrektor Andrzej Lach. Zobaczyłem efekt pięknej współpracy, podczas której moi wychowankowie uczestniczyli na równi z uczniami z innych szkół ponad gimnazjalnych w widowisku teatralnym – dodaje dyrektor. Integracja przyniosła oczekiwane owoce. Uczniowie z trzech różnych placówek udowodnili, że wspólne działania uczą tolerancji, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka.

Sławomira Gaik i Elżbieta Kik