Konkurs pt.: Czytam, bo lubię”

Konkurs pt.: Czytam, bo lubię”

W dniu 19.11.2015 odbył się szkolny konkurs pt.: Czytam, bo lubię”. Tematem przewodnim konkursu to wiersze Jana Brzechwy. Celem spotkania była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania.
W uroczystości brali udział wybrani uczniowie klas Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Atrakcją konkursu było wystąpienie w roli czytających Dyrektora oraz rodziców. W konkursie jury (w składzie p. Dyrektor GOK Czarnożyły, p. logopedy i przedstawiciela rodziców) wyłoniło mistrzów czytania. Jury wyłaniając zwycięzców brało pod uwagę poprawność, wyrazistość i płynność czytania.
Wygrani uczniowie otrzymali w nagrodę ciekawe książki, a pozostali dyplomy i słodki upominek.