Konkurs pt. „ A to Polska właśnie”

Konkurs pt. „ A to Polska właśnie”

15 listopada 2013 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach odbył się niezwykły konkurs pt. „ A to Polska właśnie” , poświęcony 95-tej rocznicy odzyskania niepodległości . Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym przygotowali pod kierunkiem swoich nauczycieli wiersze o tematyce niepodległościowej. Piękna dekoracja, dzieci ubrane świątecznie stworzyły niezwykły klimat. Na pomysł organizacji konkursu wpadły nauczycielki Ośrodka Danuta Anisimo i Grażyna Skowronek . Uczniowie , 18-stu uczestników recytowali przygotowane wiersze w sposób perfekcyjny. Komisja konkursowa miała kłopoty z wyborem najlepszych. Konkurs uświetnił w przerwach uczeń klasy III Gimnazjum w Mierzycach Dawid Gaj śpiewając przy akompaniamencie gitary pieśni patriotyczne. Podczas wykonywania pieśni o Katyniu na twarzach dorosłych pojawiły się łzy. Największym wydarzeniem było jednak zbiorowe wykonanie przez uczniów Ośrodka hymnu państwowego w pełnej wersji – wszystkie zwrotki. Konkurs zakończyło wręczanie nagród i wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Wzruszenia nie kryły zaproszone Pani z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu .