Jubileusz 40 – lecia Ośrodka

Jubileusz 40 – lecia Ośrodka

23 kwietnia Ośrodek obchodził wspaniały jubileusz 40 – lecia swojego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez biskupa częstochowskiego Antoniego Długosza, by następnie przenieść się do miejscowej Sali OSP. Tutaj w wypełnionej po brzegi sali została przedstawiona historia Ośrodka oraz humorystyczne epizody z jej funkcjonowania. Najbardziej wzruszający moment nastąpił przed budynkiem Ośrodka, kiedy to pan Henryk Struzik, którego podpis widnieje pod aktem założycielskim, wspólnie z najmłodszym wychowankiem odsłonili pamiątkową ławeczkę. Następnie uczestnicy uroczystości wypuścili w powietrze ponad 200 balonów. Wspólna degustacja urodzinowego tortu była preludium przed zwiedzaniem placówki i powrotem do wspomnień udokumentowanych na zdjęciach opracowanych dekadami. W uroczystości wzięli udział: p. Mieczysław Łuczak – W – Ce Prezes Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, P. Andrzej Stępień – Starosta Wieluński, p. Krzysztof Owczarek – Przewodniczący Rady Powiatu, p. Andrzej Chowis – Sekretarz Powiatu Wieluńskiego, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Burmistrza Wielunia zaprezentowała p. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta i Gminy Wieluń, p. Andrzej Modrzejewski – Wójt Gminy Czarnożyły, Radni Powiatowi i Gminni, przyjaciele Ośrodka.