"Integrada 2016"

„Integrada 2016”

W tym roku po raz piąty odbyło się spotkanie integracyjne uczniów z naszego Ośrodka z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka oraz uczniami Zespołu Szkół nr 2 Jana Długosza. Miejscem imprezy było gospodarstwo agroturystyczne ,,Ranczo Za Mostem” w Kamionie.
Tematem przewodnim naszego spotkania było bezpieczeństwo i widoczność na drodze. Zasady prawidłowego poruszania się po drogach przypomnieli nam funkcjonariusze wieluńskiej policji, natomiast prelekcje na temat widoczności na drodze wygłosiła p. Paulina Borkowska – prezes Fundacji ,,Jestem widoczny, jestem bezpieczny”.
Kolejnym punktem Integrady był udział uczniów oraz zaproszonych gości w konkurencjach dotyczących podstawowych przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy. Prawidłowe opatrywanie ran nadzorowali pracownicy medyczni ,,Bomedu” z Wielunia.
Ponadto wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z przejażdżki bryczką. Nie zabrakło również słodkich pyszności, grilla i wspólnych tańców.
Tegoroczna Integrada odbyła się dzięki następującym sponsorom:
Panu Andrzejowi Stępniowi – staroście wieluńskiemu, Panu Zbigniewowi Kaczce – lekarzowi ortopedzie, Panu Krzysztofowi Owczarkowi – prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu, Panu Włodzimierzowi Bednarkowi – prezesowi PSS Społem w Wieluniu, Panu Henrykowi Boguckiemu – prezesowi Firmy Centrum Elektryczne Ania oraz lekarzowi Panu Sławomirowi Bąkowi z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Bomed”. Wszystkim serdecznie dziękujemy!