Integrada 2014

Integrada 2014

Już po raz trzeci odbyło się spotkanie integracyjne uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka i Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Starosta Wieluński pan Andrzej Stępień. W tym roku uczniowie spotkali się w Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie. Główną atrakcją Integrady 2014 były biegi na orientację. Ponadto uczestnicy mieli możliwość skorzystania z innych aktywności m.in.: przejażdżki wozem taborowym, jazdy konnej, pleneru fotograficznego. Nie zabrakło również wspólnej biesiady przy ognisku z kiełbaskami, pyszną grochówką oraz gitarami. Zawodnicy biorący udział w biegu zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami. Tegoroczne spotkanie (około 150 osób) odbyło się dzięki następującym sponsorom: Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Wieluniu, panu doktorowi Zbigniewowi Kaczce specjaliście chirurgii urazowo – ortopedycznej, Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. Natomiast państwo Wojciechowscy, właściciele Werony zapewnili wszystkim uczestnikom słodki poczęstunek w postaci pączków.