"Integrada 2013"

„Integrada 2013”

„Integrada 2013” to kontynuacja integracji pomiędzy trzema placówkami: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach, Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu. W tym roku impreza miała charakter sportowy, ale nie zabrakło także części artystycznej.