Integrada 2015

Integrada 2015

„Integrada” to cykliczne spotkania integracyjne pomiędzy SOSZW w Gromadzicach, ZS nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu i II LO im. J. Korczaka w Wieluniu. Działania integracyjne pomiędzy wyżej wymienionymi placówkami rozpoczęły się przed czterema laty i co roku przybierają inny charakter.
W tym roku uczestnicy skupili się wokół osoby Jana Pawła II, który przez Sejm RP został ogłoszony patronem roku 2015. Uczniowie z poszczególnych placówek spotykali się, aby 2 czerwca wystawić inscenizację pt. „Nie lękajcie się”. Przygotowanie widowiska wymagało licznych zajęć warsztatowych w ramach, których młodzież podejmowała współpracę.

Inscenizacja pt.”Nie lękajcie się”


Pierwsze spotkanie – zabawy integracyjne
Zajęcia przygotowujące inscenizację