II szkolny konkurs pt.: "Czytam, bo lubię”

II szkolny konkurs pt.: „Czytam, bo lubię”

W dniu 04.10.2017r. odbył się II szkolny konkurs pt.: „Czytam, bo lubię”. Tematem przewodnim konkursu to wiersze Juliana Tuwima. Celem spotkania była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania. W uroczystości brali udział wybrani uczniowie klas Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Atrakcją konkursu było wystąpienie w roli czytających Dyrektora, kierownik internatu  oraz rodziców. W konkursie jury w składzie bibliotekarki z GOK Czarnożyły, logopedy i przedstawiciela rodziców wyłoniło mistrzów czytania. Jury wyłaniając zwycięzców brało pod uwagę poprawność, wyrazistość i płynność czytania. Wygrani uczniowie otrzymali w nagrodę ciekawe gry dydaktyczne, a pozostali dyplomy i słodki upominek.