Fotografia wczoraj i dziś

Fotografia wczoraj i dziś

Dnia 15.09.2015 r. w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia o charakterze edukacyjno – integracyjnym z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku. Hasłem przewodnim spotkania była „Fotografia wczoraj i dziś”. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały pogadanki fotografa Pana Zbigniewa Stępnia o historii fotografii. Zapoznał nas też z nazewnictwem zabytkowego sprzętu fotograficznego, który uczniowie mogli obejrzeć na żywo. Rozstrzygnięty został Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny pt: „Miejsca Sakralne w mojej okolicy”. Uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i wspólnymi zabawami sportowymi.