Finał "Dla każdego świeci słońce"

Finał „Dla każdego świeci słońce”

Po całorocznych zajęciach integracyjnych w wybranych szkołach podstawowych powiatu wieluńskiego nadszedł czas na finał projektu „Dla każdego świeci słońce”. Na imprezę podsumowującą przedsięwzięcie dotarły wszystkie zaproszone placówki tj.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Krzyworzece, Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieńcu. Spotkanie tym razem odbyło się na terenie naszego Ośrodka. Tematem przewodnim zabaw, które zaproponowaliśmy była wioska indiańska. Tego dnia nie zabrakło również poczęstunku, ani tańców w miejscowej sali OSP.
Była radość, śmiech, wzajemny szacunek, różnorodne działania i oczywiście wspólne niebo z docierającymi do wszystkich promieniami słońca…