Dzień Strażaka

Dzień Strażaka

W dniu 27 maja 2015 r o godzinie 11.30 odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Skromne progi szkoły gościły strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gromadzic, Złoczewa, Osjakowa oraz z Państwowej Straży Pożarnej z Wielunia. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości przez Pana Dyrektora, następnie krótkim programem artystycznym, który został entuzjastycznie przyjęty przez druhów strażaków i uczniów naszej szkoły. Po zakończonych występach goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, gdzie mieli okazję skosztować tort w kształcie wozu strażackiego przygotowanego przez uczniów pod kierownictwem p. Kariny Brożyny. W między czasie druhowie spośród siebie wybrali jury, które miało za zadanie ocenić prace plastyczne wykonane na konkurs pt.” Straż pożarna w moich oczach”. Prace naszych wychowanków wywołały na naszych gościach duże wrażenie – stanęli oni przed trudnym wyborem. Po burzliwych naradach wyłoniono laureatów i zostały rozdane dyplomy i nagrody w dwóch kategoriach: praca indywidualna i praca grupowa.
W kategorii praca indywidualna nagrody otrzymali:
I miejsce Julia Kacała kl. I
II miejsce Michał Hubert kl. I gimnazjum
III miejsce Agnieszka Pawlicka kl. II PdP
W tej kategorii wyróżnienie otrzymała
Samanta Pawelec kl. III PdP
W kategorii praca grupowa nagrody otrzymali:
I miejsce Seweryn Ławniczek i Konrad Kozłowski kl.I PdP
II miejsce Uczniowie kl. II PdP
III miejsce uczniowie kl. I gimnazjum
W tej kategorii wyróżnienie otrzymali uczniowie kl. II Jakub Bednarek, Stanisław Jendrys, Jarosław Jędras.
Po rozdaniu dyplomów i nagród w dowód wdzięczności z rąk Pana Dyrektora Andrzeja Lacha przedstawiciele poszczególnych jednostek straży otrzymali skromne prezenty wykonane przez uczniów pod kierownictwem p. Katarzyny Sobocińskiej. Następnie strażacy zaprosili uczniów na pokaz sprzętu gaśniczego, czym sprawili uczniom jak i zgromadzonym nauczycielom wiele radości, wzbudzając entuzjazm i podziw zgromadzonych osób.
Organizatorki spotkania składają wszystkim Strażakom serdeczne podziękowania za liczne przybycie i szczere chęci włączania się w życie naszej szkoły. Dziękujemy z całego serca!!!