Dzień Chłopca

Dzień Chłopca

W dniu 30.09.2014r. uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi i zajęciami rewalidacyjnymi uczestniczyli w spotkaniu plenerowym zorganizowanym z okazji Dnia Chłopca na Kolonii Raduckiej. W spotkaniu tym uczestniczyły również zaproszone osoby: pani M. Kośmider z synem Michałem i pani A. Janiak z synem Jarkiem przyszli kandydaci SOSZW. Wszyscy aktywnie brali udział w zabawach ruchowych, muzyczno 2013; ruchowych, grach zespołowych i drużynowych. Przy ognisku uczniowie pod czujnym okiem organizatorów (I. Czyż 2013; Pilarska, E. Wójcik) i opiekunów (E. Marciniak, B. Gąszczak) piekli kiełbaski i śpiewali piosenki. Na koniec uczestnicy spotkania plenerowego otrzymali przygotowane upominki i dyplomy.