Dobroczynny Bal Starosty Wieluńskiego

Dobroczynny Bal Starosty Wieluńskiego

Pięćdziesiąt par bawiło się na tegorocznym, XIV Balu Dobroczynnym Starosty Wieluńskiego w restauracji „Zielona Weranda” w Widoradzu, k. Wielunia. Obok inicjatora balu – Posła na Sejm RP, Mieczysława Łuczaka, Starosty Wieluńskiego Andrzeja Stępnia, swą obecnością zaszczycił również Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda, który tak skomentował występ naszych uczniów: „niesamowicie ujęły mnie dzieci, które z ogromnym zaangażowaniem występowały i dawały z siebie wszystko. Każdy lubi dostawać, ale dawać jest dwa razy fajniej, dlatego warto pomagać innym. Z tego bierze się ogromna satysfakcja…” Dochód z balu, pozyskany z licytacji obrazów, powstałych tradycyjnie podczas pleneru malarskiego w Kamionie, oraz sprzedaży kotylionów będzie przeznaczony na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Komornikach i wychowanków naszego ośrodka.