Dla rodziców

RADA RODZICÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO -WYCHOWAWCZEGO
W GROMADZICACH

Przewodniczący – pani Agnieszka Janik
Zastępca – pani Magdalena Smugowska
Sekretarz – pani Wioletta Perdek
Członek – pani Jolanta Sekieta
Członek – pan Czyż
Członek – pan Poklasiński
Członek – pani Tarabuła
Członek – pan Tarabuła

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 – 1 września 2016 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2016 r.
  • Ferie zimowe w woj. łódzkim – 16-29 stycznia 2017 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 13-18 kwietnia 2017 r.
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017- 23 czerwca 2017 r.
  • Ferie letnie/ wakacje/ – 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

SEKRETARIAT OŚRODKA CZYNNY:

od poniedziałku do piątku w godzinach:  8.00 – 16.00
Telefon: 43/ 8416292

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW
dla wychowanków internatu i innych uczniów korzystających z wyżywienia:
7 : 30 – 8 : 00 – Śniadanie
13 : 00 – 14 : 00 – Obiad
15 : 30 – 16 : 00 – Podwieczorek
18 : 00 – 18 : 30 – Kolacja

REKRUTACJA DO OŚRODKA
Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 6 do 23 lat, oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych) i aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Skierowanie do placówki wydaje Starostwo Powiatowe w Wieluniu. W uzasadnionych przypadkach przyjęcia do Ośrodka mogą mieć miejsce w trakcie trwania roku szkolnego.

Uczeń naszej placówki może również starać się o przyjęcie do internatu stanowiącego integralną część Ośrodka.
W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad Rekrutacji, prosimy o kontakt: telefon: 43/ 8416292.

Zapraszamy do zwiedzenia naszej placówki w odpowiednim dla Państwa czasie – prosimy o telefoniczny kontakt.