"Dla każdego świeci słońce"

„Dla każdego świeci słońce”

Projekt pt. „Dla każdego świeci słońce” to cykliczne spotkania integracyjne uczniów naszego Ośrodka, z uczniami szkół podstawowych powiatu wieluńskiego. Odbywające się warsztaty zawierają następujące elementy:
– zabawy integracyjne
– zabawy muzyczno – ruchowe
– zabawy rytmiczne
– zabawy pantomimiczne
– zabawy z chustą animacyjną
– zabawy dydaktyczne
– prace plastyczne
– wybrane ćwiczenia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Powyższe zajęcia umożliwiają uczestnikom podejmowanie wspólnych działań, nabywanie nowych doświadczeń, pokonywanie własnych lęków i barier oraz uczenie się wzajemnej akceptacji. Podsumowaniem projektu będzie impreza integracyjna na terenie Ośrodka ze szkołami biorącymi udział w przedsięwzięciu.
Placówki, które odpowiedziały na zaproszenie z naszej strony i uczestniczyły w zaproponowanych przez nas aktywnościach to: Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Krzyworzece, Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieńcu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieńcu (26.04.2016)


Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach (21.03.2016)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach (26.01.2016)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Krzyworzece (10.12.2015)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białej (24.11.2015)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie (28.10.2015)