Choinka Noworoczna

Choinka Noworoczna

Z powodu dużej ilości uczniów, rodziców i gości, tegoroczna „Choinka Noworoczna” odbyła się w dwóch turach, w czwartek 7 lutego i piątek 8 lutego. Wśród zaproszonych gości byli starosta wieluński Andrzej Stępień, sekretarz powiatu Andrzej Chowis, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jerzy Nowakowski, wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski, przedstawiciele Rady Powiatu, przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu, wychowawcy PDD w Komornikach i rodzice. Zabawę choinkową, tradycyjnie poprzedziły występy uczniów – najmłodszych ze szkoły podstawowej oraz najstarszych ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Repertuar był różnorodny. Najmłodsi uczniowie wcielili się w role niedźwiadków, starsi zaprezentowali taniec Can- can, taniec dworski- Menuet, był też taniec czarownic oraz taniec z chorągwiami. Uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej, gimnazjum i klasy trzeciej Szkoły Przysposabiającej do pracy przygotowały i przedstawiły widowisko muzyczno – ruchowe „Cztery pory roku”. Po występach, młodzi artyści otrzymali słodkie upominki, po czym odbyła się wspólna zabawa przy muzyce.