Apel z okazji „Dnia Flagi”

Apel z okazji „Dnia Flagi”

W dniu 28.04.2017r. odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Flagi”. Uczniowie   Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy zaprezentowali  montaż słowno- muzyczny pt.: „Polska flaga biało-czerwona”. Uroczystość została uświetniona obecnością harcerzy  Ośrodka – drużyny „Nieprzetartego szlaku”. Pełnili oni honorową wartę podczas trwania apelu. Ideą spotkania  było wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym i rozbudzanie w uczniach poczucia dumy z Ojczyzny. Uroczystość uświetniona była obecnością przedstawiciela Straży Pożarnej w Gromadzicach, oraz dzieci z miejscowego oddziału przedszkolnego.