Aktywizacja zawodowa uczniów SPdP

Aktywizacja zawodowa uczniów SPdP

Nauczyciele Szkoły Przysposabiającej do Pracy w porozumieniu z doradcą zawodowym – panem Piotrem Pawlakiem realizują jego program autorski: „Aktywizacja zawodowa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach”. Założeniem programu jest pomoc uczniom w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. W ramach aktywizacji zawodowej, poprzez zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, młodzież dotknięta niepełnosprawnością intelektualną uzyska potrzebne wsparcie oraz pomoc w odnalezieniu się po zakończeniu edukacji. Młodzież ma możliwość zapoznania się z działalnością niektórych zakładów pracy z terenu powiatu wieluńskiego. Planowane jest również wyjście uczestników projektu do urzędów samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury.