Spotkanie "Każdy świętym może być"

Spotkanie „Każdy świętym może być”

Dnia 30.10.2013 roku w SOSzW w Gromadzicach odbyło się spotkanie
pt. „Każdy świętym może być”, które rozpoczęło się śpiewem „Taki duży
taki mały może świętym być”. Zaproszony gość ks. kanonik Jerzy Wachowski
przybliżył nam znaczenie słów błogosławiony i kanonizowany oraz
opowiadał o relikwiach. Uczniowie zobaczyli w pokazie multimedialnym
postacie bł. Jana Pawła II. i św. ks. Jerzego Popiełuszki ,
brata Alberta Chmielowskiego, siostry Faustyny Kowalskiej, Franciszka
z Asyżu, Joanny Beretta Molla, Stanisława Kostki oraz usłyszeli ich
życiorysy, pochodzenie oraz dowiedzieli się o ich codziennych
zmaganiach, o tym kiedy Kościół wyniósł do chwały ołtarzy i ogłosił ich
błogosławionymi i świętymi. Prelegentami byli ksiądz Jerzy, nauczyciel
Rafał i katechetka Elżbieta. Po spotkaniu wszyscy uczniowie wraz z
nauczycielami niosąc obrazy w.w. bł. i św., poszli w procesji do kaplicy
Matki Boskiej Bolesnej z modlitwą różańcową na ustach.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz z Czarnożył
a w homilii mówił że relikwie mają nas jeszcze bardziej do Boga
przybliżać, pogłębiać naszą wiarę, miłość do Boga i drugiego człowieka.
Po Mszy św. wierni mogli oddać cześć poprzez ucałowanie relikwii
bł. Jana Pawła II i świętych ks. Jerzego Popiełuszki ,
brata Alberta Chmielowskiego, Franciszka z Asyżu i
Joanny Beretty Molla. Za tak wspaniałą Liturgie podziękowania składał na
ręce kapłana pan dyrektor Andrzej Lach. To zaszczyt dla nas
wszystkich że parafia została wyróżniona tyloma relikwiami przy których
mogliśmy czuwać na modlitwie osobistej.